Całodobowe numery telefonów: 54 231 51 97, 600 454 313

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe   ul. Okrężna 9
25 lat w branży   Zapewniamy godną i profesjonalną obsługę pogrzebu

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe
ul. Okrężna 9

25 lat w branży
Zapewniamy profesjonalną obsługę pogrzebu

kwiaty_naglowek.png

Pomoc

Gdy zgon nastąpił w domu

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza rodzinnego. Lekarz po oględzinach osoby zmarłej wydaje kartę zgonu. W przypadku śmierci w niedzielę, święta lub w godzinach nocnych, należy powiadomić lekarza pogotowia pod numerami 999 lub 112 (z telefonu komórkowego). Po wizycie lekarza następną czynnością jest zawiadomienie wybranego przez rodzinę zakładu pogrzebowego we Włocławku, który wykona niezbędne formalności pogrzebowe czyli przewiezie ciało do chłodni, w której oczekiwać będzie na ceremonię pogrzebową.

Gdy zgon nastąpił w szpitalu

Karta zgonu wypełniana jest przez lekarza, który opiekował się osobą zmarłą. Rodzina musi wtedy zawiadomić wybrany zakład pogrzebowy we Włocławku, który wykona niezbędne formalności pogrzebowe czyli przewiezie ciało do miejsca, w którym oczekiwać będzie na ceremonię pogrzebową. W przypadku indywidualnych życzeń klientów, osoby uprawnione mogą przygotować zwłoki do ceremonii (mycie, zabiegi utrwalające, makijaż, ubranie). Chłodnia oraz kaplica przedpogrzebowa do dyspozycji dla naszych klientów przez całą dobę, bezpłatnie do momentu pochówku.

Zgon poza granicami Polski

Nasza firma ma duże doświadczenie w sprowadzaniu ciał osób zmarłych (międzynarodowy przewóz zwłok) spoza granic naszego kraju. Niezbędnym dokumentem, który potrzebujemy do załatwienia wszelkich formalności jest świadectwo zgonu wystawione przez lekarza lub coronera oraz zaświadczenie iż zgon nie nastąpił z przyczyny choroby zakaźnej, przefaksowane bezpośrednio na nasz numer (54 231 07 60). Pozostałe dokumenty w urzędach oraz konsulacie organizujemy osobiście.

WAŻNE !!!

"Informujemy, że pracownicy Służby Zdrowia mają zabronione ustawowo reklamowanie, sugerowanie czy polecanie JAKICHKOLWIEK Firm Pogrzebowych. Dotyczy to pracowników Pogotowia Ratunkowego, Szpitali, Domów Opieki oraz innych placówek medycznych.

Bardzo często zdarza się, iż lekarze stwierdzający zgony w domu polecają zaprzyjaźnione zakłady pogrzebowe. W wielu szpitalach w całej Polsce istnieją filie - często renomowanych zakładów pogrzebowych, które oferują swoje usługi. Dodatkowe, często ukryte koszty z tym związane ponosi rodzina. Opisane przypadki są niezgodne z prawem i są zabronione ponieważ niosą one znamiona korupcji. Sugerujemy jedynie, że Rodzina i bliscy Osoby Zmarłej mają pełne prawo do własnego wyboru Zakładu Pogrzebowego."

Nasza firma nie korzysta z tego typu praktyk.


Dokumenty niezbędne przy załatwianiu formalności pogrzebowych w zakładzie pogrzebowym

  • karta zgonu wypisana przez lekarza
  • akt zgonu
  • dowód osobisty osoby zmarłej i zlecającej ceremonię pogrzebową
  • ostatni odcinek emerytury lub renty / legitymacja emeryta rencisty

Formalności pogrzebowe

Jeżeli do organizacji pogrzebu wybiorą Państwo nasz zakład pogrzebowy, gwarantujemy, że zajmiemy się załatwieniem wszystkich kłopotliwych spraw urzędowych. W takim przypadku należy niezwłocznie zgłosić się do naszego zakładu ze wszystkimi niezbędnymi na tą chwilę dokumentami. Na spotkaniu zostaną omówione szczegóły związane z formalnościami pogrzebowymi oraz samą ceremonią pogrzebową we Włocławku. Zajmiemy się zwrotem zasiłku pogrzebowego z ZUS.

OBJAŚNIENIA

 

AKT ZGONU

Wydawany jest najbliższej rodzinie przez USC Urzędu Miasta bądź Gminy, zawsze w miejscu gdzie nastąpił zgon, na podstawie dowodu osobistego osoby zmarłej oraz karty zgonu wystawionej przez lekarza prowadzącego (zgon w domu - lekarz rodzinny z przychodni, zgon w szpitalu - lekarz prowadzący, zgon pod nadzorem prokuratora - kartę wydaje lekarz po sekcji zwłok)

ZASIŁEK POGRZEBOWY

Prawo do zasiłku pogrzebowego mają osoby, które poniosły koszty pogrzebu po śmierci, najbliżsi w pierwszej linii pokrewieństwa: współmałżonek, rodzice, ojczym, macocha, osoby przysposabiające, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, oraz osoby nad którymi została ustanowiona osoba prawna, oraz osoby obce w przypadku kiedy podjęły się pochówku, a zmarły posiadał świadczenia rentowe, emerytalne, chorobowe, wypadkowe, macierzyńskie bądź był osobą pracującą i miał opłacane składki ZUS do dnia śmierci. Instytucje które pokrywają poniesione koszty w związku z pochówkiem osoby zmarłej to: ZUS, KRUS, Wojskowe Biuro Emerytalne, MSWiA, Służba Więziennictwa. Kwota zasiłku pogrzebowego we Włocławku wynosi 4000 zł, obowiązuje od marca 2011 roku.

Nasza firma proponuje rozliczenie bezgotówkowe w ramach zasiłku pogrzebowego, pozostałą kwotę rozliczamy gotówkowo przed pogrzebem.